Verejné obstarávanie

Mestské lesy Jelšava, s. r. o. vyhlasujú dňa 02. 12. 2021 výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Preprava drevnej hmoty z odvozných miest a nakladanie drevnej hmoty" za účelom výberového konania. 
Termín na predkladanie cenových ponúk je do 16. 12. 2021 do 12.00 hod.
Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v dokumente tu: 
 
 

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode