Verejné obstarávanie

Mestské lesy Jelšava, s. r. o. vyhlasujú dňa 25. 02. 2021 výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Prestavba chaty na turistickú útulňu" za účelom výberového konania. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v dokumente tu: výzva.

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode