Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102, 

ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
 
                                                              2Q 2018.pdf
 
 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestské lesy Jelšava s.r.o. Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118