Názov projektu: "Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému, rekonštrukcia a výstavba protipožiarnych lesných ciest Hrádok, Heliport - Jelšava"


Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu - Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému, rekonštrukcia a výstavba protipožiarnych lesných ciest Hrádok, Heliport - Jelšava je zvyšovanie ochrany lesa pred požiarmi:


- rekonštrukciou existujúcich lesných ciest nachádzajúcich s v lokalite Hrádok, Heliport - Jelšava na lesné protipožiarne cesty a tým zabezpečiť lepšiu dopravnú dostupnosť územia z pohľadu monitorovania a predchádzania lesných požiarov


- vybudovaním požiarnych nádrží v prípade požiaru zabezpečiť možnosť dopraviť hasičskou technikou potrebné množstvá hasiaceho média


- vybudovaním protipožiarneho monitorovacieho systému zabezpečovať plynulý protipožiarny monitoring na pozemkoch Mestských lesov Jelšava.


Projekt je financovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Opatrenie 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov.

 


Vyhľadávanie

Kontakt

Mestské lesy Jelšava s.r.o. Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118