Názov projektu: "Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému, rekonštrukcia a výstavba protipožiarnych lesných ciest Hrádok, Heliport - Jelšava"

 

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu - Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému, rekonštrukcia a výstavba protipožiarnych lesných ciest Hrádok, Heliport - Jelšava je zvyšovanie ochrany lesa pred požiarmi:

- rekonštrukciou existujúcich lesných ciest nachádzajúcich s v lokalite Hrádok, Heliport - Jelšava na lesné protipožiarne cesty a tým zabezpečiť lepšiu dopravnú dostupnosť územia z pohľadu monitorovania a predchádzania lesných požiarov

- vybudovaním požiarnych nádrží v prípade požiaru zabezpečiť možnosť dopraviť hasičskou technikou potrebné množstvá hasiaceho média

- vybudovaním protipožiarneho monitorovacieho systému zabezpečovať plynulý protipožiarny monitoring na pozemkoch Mestských lesov Jelšava.

Projekt je financovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Opatrenie 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov.

 

 

 

 

 

 

 

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode