výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončená

Výzva vyhodnotená: 22. 11. 2021

Vyhodnotenie: tu

Výzva zverejnená: 04. 11. 2021

Mestské lesy Jelšava, s. r. o. vyhlasujú výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Prestavba chaty na turistickú útulňu, Pajácov košiar - Jelšava" za účelom výberového konania. 

Lehota na predloženie ponúk: do 19. 11. 2021 do 12.00 hod. (osobne, poštou, kuriérom) na adrese: Mestské lesy Jelšava, s. r. o. , Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava. Viac informácií tu:  výzva strana1, strana a špecifikácia výzvy strana1, strana2.

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode