UKONČENÁ - Výzva na cenovú ponuku na zemné a výkopové práce

Výzva zverejnená: 30. 11. 2023

Výzva je ukončená. 

Mestské lesy Jelšava, s. r. o. vyhlasujú výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Zemné a výkopové práce pre Mestské lesy Jelšava, s. r. o." za účelom výberového konania. 

Lehota na predloženie ponúk: do 11. 12. 2023 do 10.00 hod. (osobne, poštou, kuriérom) na adrese: Mestské lesy Jelšava, s. r. o., Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava. Viac informácií tu: výzva, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, návrh zmluvy.

Mestské lesy Jelšava, s. r. o.

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode