UKONČENÁ - Výzva na cenovú ponuku na prepravu dreva

Výzva zverejnená: 05. 12. 2022

Mestské lesy Jelšava, s. r. o. vyhlasujú výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Preprava drevnej hmoty z odvozných miest a nakladanie drevnej hmoty" za účelom výberového konania. 

Lehota na predloženie ponúk: do 16. 12. 2022 do 12.00 hod. (osobne, poštou, kuriérom) na adrese: Mestské lesy Jelšava, s. r. o., Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava. Viac informácií tu: v ýzva, príloha 1príloha 2príloha 3návrh zmluvy .

Mestské lesy Jelšava

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode