UKONČENÁ - Výzva na cenovú ponuku na prepravu dreva

Výzva zverejnená: 02. 12. 2021

Mestské lesy Jelšava, s. r. o. vyhlasujú výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Preprava drevnej hmoty z odvozných miest a nakladanie drevnej hmoty" za účelom výberového konania. 

Lehota na predloženie ponúk: do 16. 12. 2021 do 12.00 hod. (osobne, poštou, kuriérom) na adrese: Mestské lesy Jelšava, s. r. o., Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava. Viac informácií tu: výzva, príloha 1, príloha 2, príloha 3, návrh zmluvy.

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode