UKONČENÉ - OVS na predaj ojazdeného nákladného vozidla

Mestské lesy Jelšava, s. r. o., so sídlom Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava, IČO: 31686541 týmto vyhlasujú

obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného nákladného vozidla č. OVS-1/2024 podľa podmienok uvedených vo výzve.

Znenie výzvy: tu

Príloha č. 1 

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4 

Mestské lesy Jelšava, s.r.o.

Námestie republiky 500
Jelšava
049 16
058/48 81 118

mestskelesy@jelsava.sk
Vytvorené službou Webnode